Driftskontor

Driftskontor:
Bångvägen 6
Telefon: 169 39, kl. 08.30-08.45 samt 13.30-13.45
Fax: 169 50

Till Fastighetsvärdarna vänder du dig när det gäller följande ärenden:

  • Sophantering
  • Motorvärmarfunktion
  • Övriga frågor som rör ditt boende (ej kontrakt, störningar och hyresfrågor)

Till Besiktningsman vänder du dig till när det gäller avflyttningsbesiktning.