Kontakter

Vill Du nå oss på något sätt? Vill Du berömma eller klaga? Allt detta
får Du hjälp med nedan. Här finner Du ett antal olika möjligheter att få kontakt med oss på Lycksele Bostäder...

Lycksele Bostäder AB
921 81 Lycksele
Besöksadress: Storgatan 21
Organisationsnummer: 556502-7819
Styrelsens säte: Lycksele

Öppet: vardagar 9.30 - 15.30 
Telefon (växel): 0950 - 169 40
E-post : lybo@lycksele.se

Driftskontor
Bångvägen 6
 

Upplåsning:
tel. 661 11 (TAXI) Upplåsning kostar f.n 300kr. Leg. krävs

Kabel-TV
Kundtjänst/Felanmälan
Bredbandsbolaget 0770-777 000

Internet via Stadsnätet
Kundtjänst/Felanmälan
T3 090-12 93 00 
Bredband2 077-811 000 
Alltele 0910-79 80 00

Katastrof (åtgärd som ej kan vänta till kommande vardag):
tel 0950-101 17 LARMCENTRALEN (endast helger, kvällar och nätter)

Hyresgästföreningen:
tel 0771-11 01 10 Ombudsman i Umeå
E-post: norrland@hyresgasterna.se 
www.hyresgastforeningen.se