Inomhusmiljön

Då vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och välbefinnande. Det finns många saker som du som hyresgäst kan påverka inomhusklimatet i ditt hem:

  • Se till att friskluftsventilerna är öppna, det är lika viktigt att få in luft som att få ut luft från lägenheten. Istället kan luften sugas in via andra otätheter till exempel brevinkastet vilket kan leda till att oönskade lukter kommer in i lägenheten.
  • Rengör spiskåpans fettfilter regelbundet med diskmedel. Ett igensatt filter gör att fläkten måste dra mer el för att få igenom luften.
  • Håll ventilerna rena från damm och smuts.
  • Vädra snabbt och effektivt genom tvärdrag. Vid en snabb genomvädring byts hela lägenhetens luft ut utan att värmesystemet påverkas så mycket.
  • Låt badrumsdörren stå öppen efter bad/dusch och torkning av blöta kläder.

På Lycksele Bostäder jobbar vi aktivt med att hålla våra fastigheter i bra skick både på insidan och utsidan. Några saker dom vi jobbar med som påverkar din inomhusmiljö är:

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

För att inomhusklimatet ska vara trivsamt och hälsosamt, krävs det att ventilationen i huset fungerar som det är tänkt. I vissa hus finns endast självdrag, medan andra har både till- och frånluftsventilation. Oberoende av vilken typ av ventilation som finns, utförs kontroll av ventilationssystemet med jämna intervaller. Ventilationskontrollen är reglerad i svensk lag och information från senast utförda kontroll finns i trapphusen.

Har du frågor om din ventilation eller om den OVK-kontroll som gjorts där du bor?

Kontakta vår ventilationsansvarige Hans Gradin, tel 070-677 64 71 (vardagar 7-16) eller

Radon

Radon är en färg- och luktlös radioaktiv gas som bildas vid sönderfall av Radium. Radon sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. 

Hälsorisker
Människan utsätts dagligen för strålning från mark och byggnadsmaterial i form av gammastrålning, men även av kosmisk strålning från solen och rymden samt radioaktivt kalium som finns naturligt i människokroppen. Alla typer av strålning från radioaktiva ämnen medför risk för skador.
Radon och radondöttrar följer med luften när vi andas och alfastrålningen som avges kan orsaka lungcancer. 

Hur får jag reda på radonhalten i mitt hus?
Radon är en osynlig gas som inte luktar. Det enda sättet att få reda på radonhalten i ditt hus är att mäta den. Vi mäter radon regelbundet i våra fastigheter och gör åtgärder om mätningarna visar på förhöjda värden. 

Kan jag själv påverka halten av radon i mitt boende?
Du kan själv medverka till att radonhalterna i din bostad blir lägre genom att tillse att ventilationen fungerar som det är tänkt. Rengör ventilationsdon i köksfläkt och i badrum och var noga med att inte stänga eventuella tilluftsventiler till din lägenhet. 

Gräns- och riktvärden
200 Bq/m³ riktvärde för befintliga bostäder (Socialstyrelsens allmänna råd). 200 Bq/m³ gränsvärde för högsta radonhalt i nya byggnader (Boverkets föreskrifter). 400 Bq/m³ gränsvärde för högsta radonhalt på arbetsplatser (Arbetsmiljöverkets föreskrifter).

Har du några frågor om radon i den fastighet där du bor?
Hos oss är Per Ahlström ansvarig för frågor om radon och vårt arbete att sänka eventuellt förhöjda radonhalter. Per nås på tel 0950-169 43 (vardagar 7-16) eller e-post