Vår miljöpolicy

Lycksele Bostäder ska aktivt arbeta för att bidra till sunda miljöer idag och för framtida generationer. För att bidra till en långsiktig hållbar utveckling av vårt samhälle ska verksamheten bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan, med hänsyn till teknik och ekonomi.

Detta uppnås genom att vi:

  • Uppfyller eller överträffar gällande krav och lagar på vår verksamhet.
  • Genomför ständiga förbättringar och arbetar förebyggande.
  • Låter miljöarbetet, med vårt miljöledningssystem som verktyg vara en naturlig del av vår verksamhet.
  • Ger våra hyresgäster information för att de aktivt ska medverka till en effektivare hantering av energi, vatten och avfall.
  • Skall påverka, samarbeta och ställa tydliga krav på våra entreprenörer och leverantörer.
  • Håller vårt miljöarbete öppet mot våra anställda, kunder och ägare.

Policy ursprungligen antagen 2001-10-04, senast reviderad 2006-09-07