Aktuella upphandlingar

 

Inga pågående upphandlingar pågår för tillfället

 

Upphandlarprofil 

Lycksele Bostäder AB (LYBO) – organisationsnummer 556502-7819
Säte: Lycksele Kommun

LYBO genomför upphandling av varor, tjänster för fastighetsförvaltning. 
Upphandlingarna genomförs i enlighet med LOU (Lag om offentlig upphandling).


Kontaktuppgifter
Postadress
Storgatan 21
921 81 LYCKSELE

Telefonnummer
0950-169 40 (VXL)

Myndighetens brevlåda
E-post: